#Kennisdebat maandag 3 sept, de stellingen

Doe mee met het kennisdebat over kennis en innovatie, via twitter met #kennisdebat en volg @kennisdebat, zie ook de website. Hier overzichtelijk de stellingen.

Hoe verdient Nederland in de toekomst zijn geld?  8.00 – 10.00 uur

 1. NL staat in de rankings van wereldwijde kenniseconomieën op de 7e plaats, dat is goed genoeg! #kennisdebat
 2. Investeren in onderzoek en innovatie is het enige juiste antwoord op de crisis! #kennisdebat
 3. Het anti-Europa debat in Nederland is dodelijk voor onze concurrentiepositie! #kennisdebat
 4. Nederland heeft geen hoger opgeleiden nodig om internationaal concurrerend te zijn! #kennisdebat
 5. Nederland in de wereldtopvijf? Zonder extra geld een lachertje! #kennisdebat
 6. De overheid moet meer geld vrijmaken voor onderzoek door talentvolle wetenschappers; die vertrekken nu naar het buitenland! #kennisdebat

Hoe kunnen we de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen optimaliseren? 11.00 -13.00 uur

 1. Bedrijven zullen pas investeren als de overheid het beleid voor de lange termijn vaststelt! #kennisdebat
 2. Er moet veel geld van fundamenteel onderzoek naar toegepast onderzoek! #kennisdebat
 3. Stoppen met topsectoren is een gevaar voor de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven! #kennisdebat
 4. Universiteiten moeten zich meer inzetten om met MKB samen te werken; bijv. door kennis gratis aan te bieden! #kennisdebat
 5. Zonder fundamenteel onderzoek geen grote doorbraken zoals internet! #kennisdebat
 6. Wetenschappers moeten kunnen bewijzen wat hun bijdrage aan de samenleving is! #kennisdebat

Aansluiting  onderwijs en arbeidsmarkt moet beter! 14.00-16.00 uur

 1. Is er op de arbeidsmarkt geen vraag naar een studie? Studie afschaffen! #kennisdebat
 2. Bètastudies moeten gratis worden aangeboden om meer technici te krijgen! #kennisdebat
 3. Deeltijdonderwijs wordt onmogelijk gemaakt door de overheid! #kennisdebat
 4. Het Nederlands hoger onderwijs is onvoldoende uitdagend voor slimmeriken! #kennisdebat
 5. Selectie aan de poort is de beste oplossing om studie-uitval tegen te gaan! #kennisdebat

 

Als hieronder een advertentie staat van een politieke partij (er schijnt af en toe van de VVD een ad te staan), dan heb ik daar niks mee te maken!!

One thought on “#Kennisdebat maandag 3 sept, de stellingen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s