Kabinetsantwoord mbt beta techniek

In het kader van de topsectorenaanpak heeft de 2e kamer vragen gesteld aan Verhagen, o.m. over stufi voor masterstudenten in de betahoek. Hieronder het antwoord van Verhagen, een pracht van een doelredenering die met de realiteit weinig van doen heeft, vrees ik.

2 thoughts on “Kabinetsantwoord mbt beta techniek

  1. Jemig, wat een categorische vermijding van de vraag. Het kabinet doet de onterechte aanname dat studenten kiezen op basis van carriereperspectieven en dat ze vooraf gaan rekenen wat op de lange termijn het meeste opbrengt. Als dat zo was, was al die moeite voor instroomvergroting niet nodig. Waar zijn dan die Human Capital Agenda’s voor bedoeld? Zucht…

  2. precies, studenten willen geen 6400 schuld extra nemen (ze lenen vaak nu al), zeker in het calvinistische NL waar het hebben van schulden in bepaalde groepen zelfs heel slecht bevonden wordt, moeten we de SGP eens gaan emailen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s