Voor alle laadpalen zou vast laag energiebelastingtarief moeten gelden

AMSTERDAM (Energeia) – Er zou één verlaagd energiebelastingtarief moeten gelden voor zowel publieke als private laadpunten voor elektrisch vervoer. Dat schrijven adviesbureau PWC en de Technische Universiteit Eindhoven in een rapport over de heffing van energiebelasting voor elektrisch vervoer. Nu wordt die manier van autorijden onevenredig belast, vinden PWC en TU/e. Een reeds door het kabinet voorgestelde tijdelijke belastingverlaging voor publieke laadpalen vinden de onderzoekers onvoldoende.

19284729.jpg

De belasting per kWh en de uitstoot per kilometer voor verschillende type brandstoffen. Bij de belasting op elektriciteit is in deze illustratie uitgegaan van het kleinverbruikerstarief, maar bij laadpalen die onderdeel zijn van een bedrijfsaansluiting kan dit tarief nu al lager liggen. (Bron: TU Eindhoven op basis van verschillende bronnen).

In een notendop is het probleem volgens PWC dat elektrisch vervoer, in vergelijking met auto’s die op andere brandstoffen rijden, “verreweg de minste CO2- en NOx-uitstoot veroorzaakt, maar het zwaarste wordt belast”. Die lagere uitstoot geldt ook als de elektriciteit waarop een auto rijdt een mix is van grijze en groene stroom. PWC en TU Eindhoven vergelijken daarbij bewust de betaalde belasting per gebruikte energie-eenheid, en niet per gereden kilometer, omdat op die manier ook de grotere energie-efficiëntie van een elektrische auto wordt meegeteld in de vergelijking.

Daarnaast zijn er tussen laadpalen grote verschillen in de hoeveelheid energiebelasting die betaald moet worden (zie tabel onderaan artikel). Publieke laadpalen met een eigen aansluiting zijn kleinverbruikersaansluitingen en vallen daardoor in het hoogste belastingtarief van 10 cent per kWh. Hetzelfde tarief geldt voor het thuis opladen van de elektrische auto. Maar bij een laadpaal die onderdeel is van de aansluiting van een groot bedrijf kan die belasting veel lager uitvallen, omdat grootverbruikers door de regressieve opbouw van de energiebelasting veel minder belasting per kWh betalen.

Vorige maand maakte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) al bekend dat hij vanaf 2017 de energiebelasting wil verlagen naar 4,996 cent per kWh voor elektriciteit die via publieke laadpalen wordt afgenomen, in eerste instantie voor vier jaar. Daarmee geeft hij uitvoering aan een motie van Steven van Weyenberg (D66) en Rik Grashoff (Groenlinks). Maar in het rapport van PWC en TU/e, dat zij schreven in opdracht van de vier grote gemeenten (G4), pleiten de onderzoekers voor een vast verlaagd tarief voor álle elektriciteit die bedoeld is voor elektrisch vervoer -dus ook op private en semi-publieke laadpalen. Anders blijft het ongelijke speelveld, waarbij de energiebelasting per laadpaal kan verschillen, in stand.

Aan de invoering van een apart belastingtarief voor private en semi-publieke laadpalen kleven wel wat praktische problemen. Die palen zijn meestal onderdeel van een bestaande elektriciteitsaansluiting van een woning of bedrijf en hebben doorgaans geen eigen EAN-code -het identificatienummer van een aansluiting. Dat maakt het lastig het verbruik via de laadpaal te scheiden van het overige stroomverbruik op dezelfde aansluiting. Dat is dan ook de reden dat Wiebes ervoor kiest alleen over het stroomverbruik op publieke laadpalen met een eigen aansluiting een lager belastingtarief te heffen. Een constructie om dat ook te doen met laadpalen die geen eigen aansluiting hebben, wordt volgens Wiebes te complex.

Volgens PWC en TU/e is dat echter relatief eenvoudig op te lossen met een teruggaafregeling bij de belastingdienst. Die zou gelden voor private en semi-publieke laadpalen. Als de exploitant van een laadpaal op jaarbasis het verbruik van die laadpaal kan melden aan de eigenaar van het pand waar die laadpaal bij hoort, dan kan voor semi-publieke laadpalen vrij gemakkelijk opgegeven worden hoeveel energiebelasting te veel is betaald. Voor private laadpalen zou de netbeheerder in actie moeten komen: door een virtuele EAN-code toe te wijzen aan een laadpaal, kan de stroomlevering voor het opladen van de auto in mindering gebracht worden op de totale levering op die fysieke aansluiting. De energieleverancier zou dan direct het verlaagde tarief kunnen toepassen op dat deel van de geleverde stroom. “Deze oplossing is onzes inziens eleganter dan de teruggaafregeling achteraf”, voegen de onderzoekers daar aan toe.

19824061.jpg

De prijsopbouw van een oplaadbeurt kan sterk verschillen, afhankelijk van waar de laadpaal staat. Thuis en op straat laden is het duurst, bij een groot bedrijf laden het goedkoopst. (Bron: PWC/TU Eindhoven) 

Bron: Energeia, David Duijnmayer (d.duijnmayer@energeia.nl)

8 thoughts on “Voor alle laadpalen zou vast laag energiebelastingtarief moeten gelden

 1. KIjk dit is nu weer de houding van de rijke elektrische auto rijders. Alleen overbetaalde mensen kunnen een dure tesla betalen. Mensen als de gewone man die om 6.30 uur in de ochtend in het donker in de kou op de bouw staan kunnen dit niet bedenken..
  Deze rijke mensen die hun geld al in het buitenland buiten zicht hebben ween te stellen om geen belasting aan hun eigen samenleving te betalen na al hun overmatige bonussen.. Onverdiend ook nog.

  EN dan gaan ze ook nog proberen om geen geld aan de samenleving af te betalen via een energieheffing met hun hobby elektrisch rijden, Allemaal over de rug van de gewone burger. Want wat deze hoge heren niet betalen willen via hun elektrische kilometers moet deze gewone man weer bijpassen.

  En ze doen het zo geniepig hehh.. Ja, ze beginnen met de beeldvorming te plaatsen.. Ja we geven de betaalde energiebelasting weer per kwh !! Want anders komt het namelijk niet goed uit.. Dan blijkt dat de benzine-rijder veeeell meer belasting betaald…

  En laten we meteen duidelijk zijn. Die energiebelasting is vooral een gewone Standaard Belasting. Gewoon een bron van inkomsten voor de overheid.. Laat je niet af leiden door de naam. Iedereen moet gewoon naar zijn werk en rijdt geen km minder vanwege de energiebelasting. 94,2 cent per liter benzine. Bij 1 : 14 betekent dit 6,7 cent per kilometer

  Elektrische rijders betalen slechts 0,20 kwh/km x 10 cent = 2 cent per kilometer.

  Als alle 8 miljoen auto’s elektrisch gaan rijden dan gaat de overheid deze 6,7 – 2 = 4,7 cent per km inkomsten missen. En de overheid dat zijn wij. Dus moeten we deze tekortkoming zelf weer ergens anders bijbetalen…
  8 miljoen auto’s x 15.000 km x 0,047 euro = 5.640.000.000 euro

  Dat is 705 euro per auto. Wie ? gaat dat betalen.. Dezelfde burger. Wie anders.. En tel daa bij op. De mega-kosten om die “”duurzame”” energie op te wekken… Want elketrisch rijden op grijze stroom verminderd de co2 slechts 30 %..

  En mensen ik heb zelf een landbouwbedrijf…. Ik ga de co2 missen in de groei van mijn gewassen. Dus voedsel wordt ook duurder… met minder co2.
  En al die hogere temperaturen… Ik merk ze niet. Het is weer een laat voorjaar. Koude temperaturen. De gewassen lopen ver achter op de normale planning..

  Dus er geen winst van minder zo2 op klimaat ervaar ik.

  • Vind inderdaad ook dat ze zich als verwende uitverkoren kinderen gedragen en vergroting van de toch al enorme belastingontwijking tot doel verheffen. Dit hele zakelijke feest is voornamelijk fiscaal gedreven en bij grotere deelname fiscaal onhoudbaar, verschillende partijen houden de vinger aan de pols om belastingtechnisch in te grijpen als het de begroting bedreigt en dientengevolge van de anderen nog hogere belastingopbrengsten moeten worden gevraagd. Als eigenaar van een landbouwbedrijf kun je trouwens nog steeds meedoen aan dit goed georganiseerde feestje, zij het tegen iets minder gunstige voorwaarden tegenwoordig.

 2. @bert: Het punt is dat als je de vrije keuze hebt om te rijden op benzine of op elektra en je kiest voor het eerste je er dus zelf voor kiest om voor de minst efficientste vorm te kiezen. Er zit zo’n 9 a 10 kWh aan energie in benzine. Als je een benzine auto rijdt kies je ervoor zo’n 70% van die energie weg te gooien aan warmte, geluid en slijtage, wat je met een elektro auto niet hebt. Een vergelijk op kilometers gaat dus ook mank, op die manier zou jij gaan klagen dat jij als minste effienciente en meest vervuilende gebruiker de meeste belasting betaald, dat is de wereld op z’n kop. Een vergelijk op de pure hoeveelheid energie is het meest eerlijk.

 3. @bert: het punt is dat als je vrij kan kiezen voor een brandstof auto of een elektro auto en je kiest voor de eerst je er dus zelf voor kiest om de minst efficientste auto te rijden. Er zit zo’n 9 a 10 kWh aan energie in een liter benzine of diesel. Echter bij een brandstof gooi je daarvan zo’n 70% weg aan warmte, geluid en slijtage, allemaal energieverlies waar je met een elektroauto geen last van hebt. Een vergelijking op kilometers gaat dus ook mank want dan gaat diegene die het minst efficient (en en passant meest vervuild) klagen dat hij onevenredig veel belasting betaald en een daarin een korting wil zien. Dat is de omgekeerde wereld.
  Een vergelijk op pure hoeveelheid energie is het meest eerlijk.

  • Oke, Robert. Ik ga met je mee dat een elektrische auto te verkiezen is boven een benzine/diesel auto. Veel schoner in de steden. Dus eigenlijk een no-brainer.

   Blijft over dat elektrisch rijden met de huidige energieheffingen al veel belastingkorting opstrijkt met elektrisch rijden. Het scheelt al 4,7 cent per kilometer !!

   En dat betekent al een korting van 5.640.000.000 EURO zeg maar 6 MILJARD als iedereen elektrisch zou rijden !!
   En met elektrisch rijden moet er nog evenveel in wegen geinvesteerd en onderhouden worden, etc, etc. DIe kosten gaan gewoon door.
   Daarbij blijft mijn stelling overeind dat de energieheffing op benzine niet is wat de naam suggereerd.. Mensen moeten naar hun werk. Dus rijden er weinig minder om ook al is de benzineprijs door de energiebelasting met 200 % verhoogd. Of 300 %,.. hoe je het maar bekijkt. Benzine zou zelf alleen maar iets van 45 cent moeten kosten ! Geraffineerd all-in aan de pomp.

   Die 6 miljard EURO minder belasting die bij elektrisch rijden geint wordt door de overheid moet toch ergens anders binnen komen. Elektrisch rijden is dus met de huidige 10 cent energiebelasting per Kwh al enorm gesubsidieerd !! Passief dan. Elektrisch rijden slaat een gat in ONZE overheidsbegroting.

   Daarbij is elektrisch rijden op GRIJZE stroom OOK helemaal NIET energie-efficient . Er zit namelijk ook heel veel kwh in die verbrande kolen. Het rendement van een simpele kolencentrale is 40 %. Daarna gaat er 5 % verloren van de opgewekte elektriciteit bij omzetten naar hoogspanning. Nog weer 5 % als er weer omgezet moet worden naar laagspanning. En dan gaat daarna nog 8 % verloren naar het stopcontact toe.. Dat maakt de rekensom.. 0,40×0,95×0,95×0,93= 33 %

   En dan ga je met die stroom je auto op laden waarbij je ook weer energieverliezen hebt.. 5 % Blijft over 31,5 %. En dan verliest elke opgeladen batterij stroom in de tijd.. Dat zijn vele kwh’s per jaar.

   En dan gaat er nog minimaal 10 % verloren in de elektrische motor… Dus gaat de Netto-benutting onder 28 % !!!

   Een dieselauto haalt 35 – 40 % benutting !! Met vieze rook in de stad..

   En laten we het over de efficientie van groene stroom helemaal niet hebben.. Energiebedrijven lijden nu al enorme verliezen onder invloed van dumping van gesubsidieerde groene stroom…. En de netbeheerders gaan het helemaal wat meemaken… Enkele weken geleden was al in het nieuws dat ze miljarden moesten reserveren voor de overgang en inpassing van al die incourante stromen.
   En dan dat nieuws over ombouw van centrales naar ammoniak-centrales voor opslag van windenergie of zonneenergie.. Waarbij meer dan de helft of 70 % van de windenergie verloren gaat..
   Dus reken niet met kwh;s die een elektrische auto verbruikt..

 4. Bert, ik ben geen belasting expert en ik heb niet de pretentie dat ik even het huishoudboekje van de staat zal rond krijgen. Maar je moet wel energiebelasting, wegenbelasting en eventueel andere belastingen uit elkaar houden.
  Energiebelasting is bedoeld om de gezamelijke voorzieningen voor energie te bekostigen. Ook wordt daar eventuele milieuschade door energieopwekking vaak mee betaald (onterecht natuurlijk). Dat moet je los zien van de kosten van aanleg en onderhoud van het wegennet; dat moet betaald worden door diegenen die daar gebruik van maken.

  Maar electrische auto’s kan je ook heel goed met duurzame energie voeden. Zie bijvoorbeeld wat recente posts: https://jaspervis.wordpress.com/2016/04/11/alle-autos-op-duurzame-elektriciteit/ (die berekening neemt nog even niet mee dat er heel veel stroom vrijkomt die nu wordt besteed aan het raffineren van olie).
  Sterker nog: bijna alle eletrische rijders die ik ken wekken geheel of gedeeltelijk stroom voor hun huis en/of auto zelf op kopen dat elders in. En bijvoorbeeld de stroom van de laadpalen in Amsterdam komt van Windpoort, de windmolens in het westelijk havengebied.
  En wellicht hebben we in de toekomst ook wel minder belastinginkomsten uit energie nodig. Want wat heeft de staat nog voor een kosten als ik zelf thuis genoeg stroom opwek voor mijn huis en auto ?

  • Robert, Nee zo is het wel. Zo ik het stelde. Die energieheffing wordt niet rechtstreeks gebruikt voor investeringen in duurdere alternatieve enrgie. De energieheffing op stroom is gewoon een inkomstenbron voor de overheidskas. Geen euro daarvan vloeit rechtstreeks naar windmolens of andere innitiatieven voor alternatieve dure energieopwekking. Dat zijn heel andere belastingheffingen die de komende jaren ook nog gaan oplopen naar miljarden per jaar voor de burger. Dat komt er nog bij op. Apart, los er van. Extra, extra.

   Dus, nee je kunt niet zeggen dat de energieheffing voor wegen gebruikt wordt. MAAR dat kun je ook niet van de wegenbelasting zeggen. Of noem een andere belasting.. Alles komt in 1 pot. En daarna beslist de politiek de bestemming..

   Onthoudt. Energiebelasting is niet bedoeld om gezamelijke voorzieningen voor energie te bekostigen.Dat is niet zo. Komt gewoon in de pot. De belasting wordt daar gelegd onder de suggestie dat het zou stimuleren tot energiebesparing. Maar het is gewoon een inkomsten bron. Net als bpm op auto’s. Btw op alle andere produkten. Het wordt daar gelegd waar mensen geld uitgeven en kennelijk niet aan ontkomen kunnen.. Eten kopen, naar hun werk rijden, kleren kopen.. Of denk je dat de btw op je eten gebruikt wordt om arme kinderen in africa te voeden..

   En ja, je kunt je auto heel goed met duurzame energie voeden.. Ik stel voor dat iedereen met een elektrische auto dat ook doet. Een windmolentje op dak zet en zonnepanelen. PLUS een dikke accu in huis om al die energie zelf opslaan en je auto en huis gebruikt. En dan ook niet gebruik maakt van de enorme subsidies via de salderingsregeling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s