Voorstel voor fiscale maatregelen Elektrisch Rijden

m1eytombuj68_800Staatsecretaris Weekers heeft op 17 september 2013 een brief aan de tweede kamer gestuurd, met daarin een voorstel en motivering voor een wijziging van de fiscale behandeling van onder andere (plug-in) elektrische voertuigen vanaf 1-1-2014. De gehele brief bevat interessante gegevens over aantallen en ontwikkelingen, en is hier te downloaden.

Hier staat de nieuwe blogpost met ook een nieuwe excel sheet, volgens de nieuwe regels.

Een stukje uit de conclusies luidt als volgt:   In het Energieakkoord wordt ingezet op een verdere uitrol van elektrisch vervoer. Hierbij staat het belang voorop om een transitie te bewerkstelligen naar zoveel mogelijk elektrische kilometers. Plug-in hybrides en range-extenders zijn van cruciaal belang om deze transitie naar (volledig) elektrisch vervoer aan te jagen. Binnen de categorie van elektrische en semi-elektrische voertuigen is het van belang om de stimulering te richten op de meest innovatieve technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Om de transitie naar volledig elektrisch mogelijk te maken is het bij de huidige stand van de technologie (waarbij de consumentenvoorkeur uitgaat naar semi-elektrisch) gerechtvaardigd om onderscheid te maken in de behandeling van enerzijds de volledig elektrische voertuigen en anderzijds de plug-in hybrides en de range extenders, die ook op conventionele brandstof kunnen rijden. Een evenwichtiger vorm van stimulering is derhalve gewenst om stapeling te voorkomen. In dit kader zullen maatregelen worden voorgesteld waarmee met name de stimulering wordt gericht op de meest innovatieve technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen. De maatregelen zien op de bijtelling auto van de zaak, MIA, VAMIL en KIA. Voorgesteld zal worden de bijtelling van een 0-emissie auto per 1 januari 2014 te verlagen van 7% naar 4%. Verder wordt voorgesteld de KIA voor personenauto’s af te schaffen. Voorgaande twee maatregelen zullen worden uitgewerkt in een nota van wijziging op het Belastingplan 2014. Tot slot zal bij de Milieulijst 2014 nader invulling worden gegeven aan het stimuleren van de meest zuinige en innovatieve technologieën. Dit houdt in dat de MIA meer zal worden gericht op (semi-)elektrische auto’s. Per investering in het kader van de MIA zal een plafond worden geïntroduceerd. Daarnaast zal de VAMIL niet meer worden toegepast op personenauto’s. Met deze vier maatregelen zullen per 1 januari 2014 de meest zuinige en innovatieve technologieën worden gestimuleerd. 

2 thoughts on “Voorstel voor fiscale maatregelen Elektrisch Rijden

  1. Pingback: Elektrisch rijden: voor de ZZPer heel goedkoop | Steinbuch

  2. Pingback: Elektrisch rijden: voor ZZP en BV vanaf 2014 | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s