Zelfrijdende auto gaat testrijden op A270

De toekomst van de iPad op wielen: de Autonome Auto. Kijk hier naar de aankomst van burgemeester Elly Blanksma op de Automotive Campus in Helmond!

9aa96759e9ec318e_336x234Hier staan de slides en foto’s van de BBZOB dag op 20 september

Persbericht BBZOB (Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant)

Vrijdag, 20 September 2013

Tijdens het autorijden bellen, appen of het nieuws lezen op je tablet, terwijl je niet op het verkeer let. In het huidige verkeer mag en kan je dat als bestuurder natuurlijk niet doen. Maar in de toekomst kan dit wel mogelijk worden dankzij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. En die ontwikkeling gaat erg snel. Diverse autofabrikanten zijn volop bezig met de ontwikkeling ervan. Behalve technische en juridische obstakels om het rijden zonder tussenkomst van een bestuurder mogelijk te maken, zullen deze auto’s ook uitvoerig getest moeten worden. Daarom hebben Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gemeenten Eindhoven en Helmond en de provincie Noord-Brabant al een afspraak gemaakt over het testen van de zelfrijdende auto op de openbare weg in de nabije toekomst. Zodra de zelfrijdende auto voldoende ontwikkeld en getest is in de gesloten omgeving, zal de A270 tussen Eindhoven en Helmond de eerste ‘proefsnelweg’ in Nederland zijn om de voertuigen verantwoord te kunnen testen in een realistische verkeersomgeving.

“De regio Zuidoost-Brabant is erg verheugd dat zij samen met de RDW de praktijktesten van de zelfrijdende auto op de A270 organiseert”, aldus mevrouw Blanksma – Van den Heuvel, voorzitter van de Stuurgroep BBZOB. “Als innovatieve regio initiëren wij dergelijke projecten graag. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met de A270 als ‘living lab’ voor smart mobility en hierdoor heeft de regio een goede reputatie opgebouwd in Europa. Een reputatie waar wij trots op zijn.” De komende tijd zal BBZOB in samenspraak met RDW en betrokken wegbeheerders de voorwaarden voor verantwoord testen vast gaan leggen om goed voorbereid te zijn op het moment dat er daadwerkelijk getest kan worden. De A270 wordt alleen op een verkeersveilige en verantwoorde manier ter beschikking gesteld voor de proeven met de zelfrijdende auto. Bovendien is een van de testvoorwaarden dat weggebruikers en omwonenden weinig tot geen hinder zullen ondervinden van deze proeven.

A270 als uitstekende testlocatie

Johan Hakkenberg, algemeen directeur RDW: “Samen met onder andere TNO, de technische universiteiten Delft en Eindhoven werken we aan de toelating van de zelfrijdende auto in Nederland. RDW is betrokken bij de verdere ontwikkeling van regelgeving voor dit soort voertuigen. Het testen zal uiteraard eerst in een gesloten testomgeving plaatsvinden, waarna wij het voertuig willen testen in een realistische verkeersomgeving. De A270, en de nabijgelegen AutomotiveCampusNL, heeft zich reeds bewezen als uitstekende testlocatie met goede voorzieningen en de prettige samenwerking tussen betrokken partijen. Vandaar dat de A270 een logische keuze is.”

Oplossing fileprobleem

“Als provincie Noord-Brabant vinden wij het belangrijk om dit soort initiatieven te stimuleren en daarom stellen we de A270 ook graag als testomgeving ter beschikking”, zegt gedeputeerde Ruud van Heugten. “De snelle technologische ontwikkeling van de zelfrijdende auto biedt grote voordelen voor de verkeersveiligheid doordat menselijke fouten gereduceerd en op den duur zelfs uitgeschakeld worden. Ondertussen kan de reiziger andere zaken doen tijdens het rijden en komt dit ten goede aan het comfort van de reiziger. De zelfrijdende auto heeft ook positieve invloed op de bereikbaarheid en het milieu.” Door de vlotte, stabiele aansluiting van de auto’s is er een betere luchtstroom te realiseren waardoor het brandstofgebruik gereduceerd wordt. En een gevolg van die constante aansluiting is dat voertuigen dichter op elkaar kunnen rijden met een constante snelheid en daarmee wordt bijgedragen aan de oplossing van het Nederlandse fileprobleem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s