3TU.Federatie: Koester onze ingenieursopleidingen

De bestuurders van de drie technische universiteiten zijn bezorgd over de bestedingen in het technologiedomein. Zij vragen om een consistente en meerjarige aanpak op onderwijs en onderzoek in het regeerakkoord.

In een brief aan de informateurs vragen de bestuurders om aandacht voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De drie technische universiteiten geven aan een belangrijke rol te willen en te kunnen spelen bij het economisch herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat er wordt geïnvesteerd.

De 3TU bestuurders benadrukken bij de informateurs het belang van de ingenieursopleidingen voor de economische ontwikkeling van ons land. Zij waarschuwen voor de gevolgen van de introductie van een sociaal leenstelsel dat voor studenten in bèta- en technische opleidingen nadelig uitpakt. Anderzijds blokkeert de voortdurend dalende rijksbijdrage per student de verbetering van het onderwijs. De vergoeding per student is in het aankomende collegejaar al weer 5% lager dan in 2012.

De bestuurders pleiten voorts voor voortzetting van het topsectorenbeleid, maar wel met adequate financiering. Daarin dreigt door het wegvallen van de inzet van FES-middelen (aardgasbaten) een groot gat (500 miljoen per jaar) te ontstaan. De door de overheid ingezette fiscale stimulering voor bedrijven, om te investeren in wetenschappelijk onderzoek, biedt volgens het 3TU-bestuur nog onvoldoende soelaas. De bestuurders wijzen in hun brief op de uitstekende classificatie van Nederland als innoverend land (plaats 5 op de wereldranglijst), die mede dankzij de succesvolle FES-programma’s van de afgelopen jaren is behaald.

De informateurs wordt gevraag om te bevorderen dat in het regeerakkoord, ondanks de financieel-economische problemen van ons land, toch wordt gekozen voor investeringen in onderwijs en onderzoek; het economisch fundament voor toekomstige generaties.

Bron: 3TU persbericht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s