7 stellingen over industriepolitiek

topsectoren

Waarom doet Duitsland het economisch beter dan Nederland? Een uitstekende analyse in de Volkskrant laat onder meer zien dat we te weinig in industrie en innovatie investeren; de 20% export buiten Europa, komt voor een belangrijk deel vanuit onze (hightech) industrie, in Duitsland is dat 40%. Ik heb in 2010 een stukje geschreven in de nieuwsbrief van AgentschapNL, ten tijde van de overgang van de innovatieprogramma’s van EL&I/AgentschapNL naar de Topgebieden aanpak. Hieronder dat stuk, nog steeds actueel, zeker als we de generieke maatregelen tegemoet zien met betrekking tot de afschaffing van de masterstudiefinanciering, zonder een specifiek beleid om de gevolgen voor beta-techniek daarvan goed te managen. Ik kom daar  in een volgende blogpost op terug.

7 stellingen over industriepolitiek

Nederland heeft baat bij een sterke industriepolitiek. Een nationale strategie in internationaal perspectief, waarin we zeggen wat we doen, en ook durven te zeggen wat we niet doen. Innovatie versterken door ambities te stimuleren en samenwerking te borgen. Focus en massa, internationale topposities. Klinkt mooi, maar hoe krijgen we het echt voor elkaar? Een paar persoonlijke overwegingen, in de vorm van een aantal stellingnames.

 1. Langetermijnonderzoek en industriegericht onderzoek zijn goed te combineren. Belangrijk hierbij is een goede partnerkeuze!
 2. Publiceren en ontwerpgericht onderzoek gaan goed samen! Topkwaliteit in ontwerpen is net zo goed geschikt voor wetenschappelijke tijdschriften.
 3. De kenniswerkersregeling is een groot succes. Laten we de best practices verzamelen en uitwerken in een toekomstgericht format voor publiek-private samenwerkingsstructuren.
 4. Co-locatie heeft echt waarde: afstand bepaalt al snel de mate van vertrouwen in relaties.
 5.  Het onderwijs is nog te veel ontkoppeld van goed onderzoek en zeker van innovatieagenda’s.
 6. Valorisatie is een derde kerntaak van de universiteiten. We moeten nog leren de mogelijkheden daarvan ten volle te benutten. Meer studenten stimuleren een eigen bedrijf op te zetten, is hiervan een belangrijk onderdeel.
 7. Investeren in kwaliteit alleen is niet noodzakelijk efficiënt. Het moet met focus en massa, en in aansluiting op de hele keten.

Al deze gedachten nodigen uit tot verdere reflectie en leiden tot meer vragen. De wereld om ons heen verandert snel. Wat is ons unique selling point? Waar zijn we echt goed in? Welke combinatie van technologieën geeft ons meerwaarde? Een sterke visie en leiding zijn onontbeerlijk. Met een nieuwe manier van samenwerking kunnen we grote stappen zetten. Daarom moet publiek-private samenwerking een wezenlijk onderdeel van de industriepolitiek zijn. De topsectoren zijn nog niet op sterkte en dienen in deze richting te worden omgebogen.

2 thoughts on “7 stellingen over industriepolitiek

 1. Pingback: De toekomst van de industrie – gastcolumn « steinbuch

 2. Absoluut niet eens met stellig 6. Bedrijven opzetten is geen taak van een universiteit. Les geven in ‘ondernemerschap’ mag een keuzevak zijn. Ik ben wel eens dat innovatiebeleid (niet te verwarren met wetenschapsbeleid) prima een soort van industriebeleid kan/mag zijn. Zelf schrijf ik ook al jaren over dit onderwerp. Mijn visie over hoe het moet “Nederland Innovatieland 3.0” staat hier: http://wdeheij.blogspot.nl/p/innovatie.html

  Waar ik het overigens helemaal mee eens ben is dat industrie en ‘maken’ een wezenlijk onderdeel weer zouden moeten worden van onze Nederlandse economie. Zelfs Apple gaat weer productie naar Amerika trekken. Productie heet niet alleen met goedkoop te maken, maar vooral ook met werkgelegenheid in ons Land. Industrie/innovatiepolitiek heeft volgens mij daarom ook te maken met hoe creeer je nieuwe werkgelegendheid, door nieuw bedrijvigheid uit te lokken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s