Tagged with industrie

3TU.Federatie: Koester onze ingenieursopleidingen

De bestuurders van de drie technische universiteiten zijn bezorgd over de bestedingen in het technologiedomein. Zij vragen om een consistente en meerjarige aanpak op onderwijs en onderzoek in het regeerakkoord. In een brief aan de informateurs vragen de bestuurders om aandacht voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De drie technische universiteiten geven aan een belangrijke … Continue reading

De toekomst van de industrie – gastcolumn

Naar aanleiding van de 7 stellingen over Industriepolitiek stuurde Ton de Kok mij deze column uit 2005, verschenen in het blad Scope van de Studievereniging Industria, van de faculteit Industrial Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. Nog steeds actueel. In deze column wordt doorgaans ingegaan op de actualiteit, maar ik wilde maar eens beginnen met … Continue reading

7 stellingen over industriepolitiek

Waarom doet Duitsland het economisch beter dan Nederland? Een uitstekende analyse in de Volkskrant laat onder meer zien dat we te weinig in industrie en innovatie investeren; de 20% export buiten Europa, komt voor een belangrijk deel vanuit onze (hightech) industrie, in Duitsland is dat 40%. Ik heb in 2010 een stukje geschreven in de … Continue reading

Het tekort aan technisch personeel

Afgelopen zondagochtend heb ik zitten luisteren naar de nieuwe voorzitter van Platform Beta techniek, dhr Jeroen van der Veer. Die was op bezoek bij Eva Jinek. Motto: we hebben in de nabije toekomst 2x zoveel technisch opgeleid personeel nodig om onze industrie draaiende te houden. Vandaag is verschenen het rapport van Prof de Koning via de stichting Industriebeleid. … Continue reading