Het tekort aan technisch personeel

techniekpromotie2Afgelopen zondagochtend heb ik zitten luisteren naar de nieuwe voorzitter van Platform Beta techniek, dhr Jeroen van der Veer. Die was op bezoek bij Eva Jinek. Motto: we hebben in de nabije toekomst 2x zoveel technisch opgeleid personeel nodig om onze industrie draaiende te houden. Vandaag is verschenen het rapport van Prof de Koning via de stichting Industriebeleid. Zelfde noodkreet.

Gelukkig zijn al vele instanties actief met Techniekpromotie, zoals het Platform Beta Techniek en onze eigen Stichting Techniekpromotie. Ik heb zelf met ontzettend veel plezier weer meegeholpen met de recente Benelux finale van de First Lego league. De activiteiten rondom techniek promotie gaan hun vruchten afwerpen: er is een langzame groei van de instroom zichtbaar, maar op VMBO/MBO, HBO en ook WO moet nog veel gebeuren.

Ik heb het gevoel dat we met zijn allen heel veel doen om de instroom sterk te verhogen, maar hoe zit het met de uitstroom? Ik maak me ernstig zorgen om de bezuinigingen van het kabinet en het ministerie van OCW. De langstudeerdersboete komt eraan (3000 euro extra!), en de komende weken komt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de studiefinanciering voor de master studies af te schaffen. Dit zal de technische studies zwaar treffen: het zijn allemaal 2 jarige studies, met typisch 25% HBO instroom. Ik vrees dat we in de toekomst een langzame trend zullen zien waarbij studenten na hun Bachelor gaan werken. We kunnen het dan wel vergeten met de innovatie op het gebied van high tech systemen en de andere topgebieden! Hoezo techniek promotie?

Ten aanzien van deze problematiek zegt het het rapport van Prof de Koning in H5: “Zeker wat het hogere technische onderwijs betreft speelt een rol dat techniek moeilijker is dan andere studierichtingen, meer inspanning van de student vereist en meer kans op uitval heeft. Doordat de opleidingskosten voor studenten toenemen kan dit een factor zijn om een niet-technische studie te kiezen. Dit kan een argument zijn voor gunstigere financiële voorwaarden bij technische studies”.

Onder aanvoering van de  FME is in een recente brief aan de Tweede Kamer deze problematiek eveneens aan de orde gesteld.

Ik bepleit dan ook ondubbelzinnig een differentiatie naar studierichting ten aanzien van de langstudeerdersboete en studiefinanciering. Alleen dan maakt techniek nog een kans in Nederland! Gratis studeren aan 3TU!

techniekpromotienaschrift:  (21/2) op BNR radio: “Driekwart van de studenten in het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs twijfelt of ze na het behalen van hun bachelor nog gaan beginnen met een masteropleiding.”

naschrift (25/2): de tekst van Tweede Kamerlid mw Anne-Wil Lucas (@annewillucas) bevat onder meer: “We vragen nu een grotere investering van de student zelf door de langstudeerregeling en het sociaal leenstelsel. Deels vanuit een financiële overweging, maar ook omdat de VVD er van overtuigd is dat als we de lat hoger leggen voor studenten en we ze vragen ook zelf te investeren in hun studie, zij hun studie serieuzer zullen nemen en uitgedaagd worden alles uit zichzelf te halen.”

Ik ken geen enkele student (en ik lever  toch zo’n  40 ingenieurs/jaar af) die niet heel serieus en gemotiveerd aan de slag is tijdens de masterfase. Het tegelijk afschaffen van de studiefinanciering en de invoering van de langstudeerdersregeling is zeer risicovol voor met name de techniekstudies. Immers, veel studenten werken er nu al bij, en als ze ook die 225 euro/maand extra moeten bijwerken, gaat dit ten koste van de studie, en zal dus leiden tot een studievertraging, en dat willen we juist vermijden. Een mogelijke co-financiering door het bedrijfsleven zal wellicht mogelijk worden voor de top 10% van de studenten. Dat betekent dat we nog steeds een probleem hebben voor die andere 90%. Dit zal met name het MKB treffen. Ik denk dat het voortijdig afbreken van studenten van de 5 jarige ingenieursopleiding funest is voor  de innovatie van nederland.

Ik heb gisteren een email aan @annewillucas gestuurd (a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl), en heb ook wat korte tweets gemaakt. Kies gerust een tweet, en twitter hem onder je eigen naam! Ik hoop dat zoveel mogelijk lezers helpen!

beste @annewillucas, als techniekpromotie de instroom vergroot en jij de uitstroom verkleint schiet het niet op

beste @annewillucas, de master stufi voor studenten 3TU kost een fractie van de kosten van Platform BetaTechniek

beste @annewillucas, de combi afschaffing van de master stufi + langstudeerdersboete is voor techniek rampzalig

beste @annewillucas, het risico dat technische studenten als BSc gaan werken is niet verwaarloosbaar en onverantwoord

10 thoughts on “Het tekort aan technisch personeel

 1. Beste maar bovenal zeer gewaardeerde Maarten

  Heel veel gemeenschappelijke gevoelens roep je bij me op met je blog. Daarom zou ik graag heel binnenkort je willen ontmoeten om na te gaan of ik in de diverse studie-arrangementen van ROC tot en met universiteit een modulair onderwijsverband zouden kunnen aanleggen. Denk hierbij aan (jouw) stiching Techniek- Promotie, Jelle de Jong, Yves Houben vanwege zijn afstudeerpnderzonderzoek, Jules Ruis en zijn TIm waarbij ik tegenwoordig als rechterhand fungeer, maar ook denk ik aan de opleiding die Lex Lemmens doende is in te richten. Idd dus integraal en modulair voor pndetenisch

 2. Eens! Daarnaast is er ook het probleem van de vele dropouts. Hoe laten we studenten bewuster kiezen? Help ze vooraf met die keuze, door ze inzicht te geven in wat ze écht leuk vinden.

 3. Oeps mijn mail schoot al te snel naar je toe. Xcuses. Integraal en modulair onderwijs willen brengen op alle gedifferentieerde niveau’s. Ik hoop je nieuwsgierigheid naar mijn gedachtegoed te hebben gewekt. Hopelijk krijg ik een koffie- of boterhammoment in je overbezette agenda. Blijf schrijven svp, ik blijf langs vele media van harte volgen. Hartelijke
  Droesemige groeten. Wie weet tot dan Marcel succes met al je werken

 4. Helemaal met Maarten eens: bewust kiezen en gemotiveerd studeren (zeker geholpen door een goede begeleiding en goed ingerichte studie) is haast belangrijker dan instroom verhogen. De voormalige stichting Axis heeft daar ooit het interessante rapport “Bèta/techniek uit balans – Een beeld van huidige knelpunten tussen aanbod en vraag en mogelijke oplossingen” over uitgebracht.

 5. Het Technisch Weekblad heeft laatst een salarisonderzoek gedaan. Als voornaamste conclusie bleek dat er voldoende technisch opgeleide mensen in Nederland zijn opgeleid. Alleen word de helft van de afgestudeerden in korte tijd manager en doet niks technisch meer.

  Het lijkt me handig om deze tendens ook tegen te gaan. Anders word de helft van de afgestudeerde technici binnen korte tijd manager. Hierdoor gaat er weer technische capaciteit verloren.

 6. Je vrees is terecht. Sterker nog toevallig vandaag een bericht waaruit blijkt dat studenten nu al aangeven dat ze een master gaan laten schieten:

  http://bit.ly/yQ163g

  “Driekwart van de studenten in het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs twijfelt of ze na het behalen van hun bachelor nog gaan beginnen met een masteropleiding.”

 7. Eigenlijk is het verhaal nog negatiever: Technici krijger gemiddeld slechter betaald dan andere hoger opgeleiden. Dus hogere studieschuld door langere master en minder salaris. Je moet wel erg veel van techniek houden om nog een master te volgen van 2 jaar….

 8. Pingback: gratis studeren aan 3TU! « steinbuch

 9. Pingback: Stichting Techniekpromotie bestaat 10 jaar #WOWmoment @WOWSTP « Steinbuch

 10. Pingback: Een jaar bloggen « Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s