Brief aan de Tweede Kamer – Autobrief 2

Den Haag, 25 september 2015

Geachte heer/mevrouw .. ,

Ter voorbereiding van het VAO Autobrief 2 van volgende week sturen wij u hierbij een dossier met daarin belangrijke aandachtspunten met betrekking tot Elektrisch Vervoer (EV).

De afgelopen week was EV opnieuw actueel. Volkswagen heeft na het schandaal m.b.t. het manipuleren van emissietesten in de VS, gesteld dat het bedrijf zich meer gaat richten op de ontwikkeling van hybride, plug in hybride en elektrische modellen.

Daarnaast is de uitspraak naar aanleiding van de door Urgenda aangespannen rechtszaak tegen de staat – de klimaatzaak – illustratief voor het feit dat de overheid steeds vaker direct aangesproken zal worden op de mate waarin zij het Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot van CO2 weet te verminderen. Ook hier is de rol van EV cruciaal.

Wij – prof. Maarten Steinbuch (TU Eindhoven), Frank Rieck (Hogeschool Rotterdam) en Auke Hoekstra (TU Delft) – maken ons grote zorgen over de recente ontwikkeling in de discussie over EV in Nederland. Omdat u met betrekking tot de Autobrief 2 tijdens het VAO voor de laatste maal in de gelegenheid bent moties in te dienen, sturen wij u hierbij een aantal wat ons betreft belangrijke aandachtspunten.

 1. De energiebelasting op elektriciteit is op de meeste plaatsen 2,5 keer zo hoog als de accijns op diesel. Dit zorgt voor grote problemen en het is ons inziens de wereld op zijn kop dat schone elektrische auto’s zoveel zwaarder worden belast dan auto’s op fossiele brandstof.
 1. Het probleem is het meest nijpend bij publieke oplaadinfrastructuur. Deze is duur in aanleg en onderhoud en heeft jaarlijks hoge kosten voor de aansluiting aan het elektriciteitsnet. Daar komt dan een energiebelasting overheen van omgerekend anderhalve euro ‘per liter’.
 1. De gevolgen zijn ernstig: elektrische auto’s worden onbetaalbaar voor mensen zonder eigen oprit; bezitters van plug-in hybriden tanken goedkoper benzine dan publieke elektriciteit; exploitanten stoppen met de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur en Nederland verkwanselt zijn koppositie op het gebied van slimme oplaadinfrastructuur.
 1. De oplossing is om laadpalen een eigen belastingtarief te geven dat gelijk gesteld wordt aan de accijns op diesel of LPG. Een ‘quick fix’ kan ook zijn dat het Ministerie van Financiën toestaat dat publieke palen worden geclusterd voor de energiebelasting zodat ze in een staffel met een lager tarief terecht komen. Dat gebeurt nu onder meer met telefooncellen, bushokjes en zendmasten.

Zie het persbericht, ‘Eerlijke Energiebelasting voor Elektrische Auto’s’, en de uitgebreide notitie waaraan wij hebben bijgedragen en waarin deze breed gedragen oplossingen verder wordt uitgewerkt.

 1. IMG_8790Wij denken dat de Tesla Taks een verkeerd signaal Tesla heeft een duidelijke rol als wegbereider die EV een aantrekkelijk imago geeft. We zijn ook blij dat zij hun Europees hoofdkantoor in Nederland hebben gevestigd. Dat moet worden beloond, niet bestraft.

Zie ‘artikel FD

 1. Gun iedereen een elektrische auto. Nu stimuleren we uitsluitend de zakelijke rijder en daarmee maken we het onnodig duur en elitair. Met een vaste aankoopvergoeding stimuleer je ook de consument en de tweedehands markt. Juist bij deze goedkopere auto’s en kostenbewuste gebruikers kan je met een beperkte investering een maximaal aantal elektrische kilometers verwachten.

Zie ‘Opiniestuk Volkskrant

Wij hopen dat u gelegenheid heeft om dit dossier door te nemen. De zaak van EV in Nederland ligt ons na aan het hart omdat het een onmisbare schakel is bij het halen van de klimaatdoelstellingen.

Met vriendelijke groet,

 

Maarten Steinbuch, hoogleraar TU Eindhoven

Frank Rieck, lector future mobility, Hogeschool Rotterdam

Auke Hoekstra, EV onderzoeker TU Eindhoven en TU Delft

 

 

 

2 thoughts on “Brief aan de Tweede Kamer – Autobrief 2

 1. Stimuleer bedrijven in het realiseren van laadpunten voor het personeel en hun bezoekers. Auto’s staan tijdens het werk lang stil. Dan kan langzaam geladen worden. De verliezen zijn dan lager (P= I² x R) en het is beter voor de batterij en voor de belasting van het Net.
  Met een intern smartgrid kan met de bestaande netaansluiting de nodige EV’s geladen worden door de energie te verdelen over de tijd dat de betreffende auto’s stilstaan en met voorrang op zonne-energie.
  Bij de auto’s alleen de laadaansluiting en alle overige componenten centraal in een kast. Niet alles in een laadzuil, die gevoelig is voor condens, stof en schade. Houdt het laadpunt zo klein mogelijk. Geen grote lelijke zuilen.
  Zorg voor robuuste techniek, die aan te passen is in de toekomst en makkelijk uit te breiden is voor meer laadaansluitingen.
  Schoolvoorbeeld op: http://www.vdsijs.nl/laadpalen en https://twitter.com/vandersijs

  Technologie moet zo ontworpen zijn dat de wenselijke waarden zijn ingebouwd en de onwenselijk waarden niet.

 2. Is er eigenlijk een reactie gekomen op de brief aan de tweede kamer? Of zijn er punten uit het dossier verwerkt in het nieuwe belastingplan?

  Helemaal mee eens dat een bijstelling van de energiebelasting noodzakelijk is om elektrisch rijden een stap verder te brengen. De nu voorgestelde verlaging van de EB met 2ct/kWh is weer een kleine stap in de goede richting, maar is nog niet voldoende om elektrisch laden echt aantrekkelijk te maken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s