Persbericht Duurzame Brandstofvisie Formule E-Team

Formule-E-team_org

Duurzame Brandstofvisie aanleiding voor voortvarend actieplan

Op maandag 30 juni is de Duurzame Brandstofvisie aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer dan honderd publieke en private partijen werkten mee aan deze visie over duurzame mobiliteit. Bert Klerk, voorzitter van het Formule E-Team, is blij met de visie en hoopt dat er snel wordt doorgepakt met een voortvarend actieplan.

 

evp_logoHonderd partijen
Meer dan honderd partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (de)centrale overheden en kennisinstellingen kwamen in het afgelopen halfjaar samen om in een zestal sessies de Brandstofvisie te formuleren. Resultaat is het rapport ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF’, met in de bijlage zeven deelrapporten. Een van de deelrapporten behelst een visie op elektrisch rijden dat onder voorzitterschap van Klerk tot stand is gekomen.

 

Elektrische aandrijflijn
In 2050 heeft elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn, waarbij de aandrijfkracht alleen bestaat uit elektrische energie. Dit is een van de ambitieuze doelstellingen van de Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch. Dit geldt ook voor al het verkeer in en om de stad. Zij stelt in haar definitieve deelrapport dat met elektrische mobiliteit in 2030 19 procent CO2 reductie tank-to-wheel mogelijk is, oplopend tot 61 procent in 2050.

 

Fiscale voordelen
Het Formule E-Team vindt het op basis van deze visie logisch en noodzakelijk om in elk geval tot 2019 vast te houden aan de fiscale voordelen voor elektrische voertuigen en plug in hybrides. Klerk: “We gaan ervan uit dat de uit deze visie voorziene transitie een plek krijgt in de Autobrief II van het ministerie van Financiën, die nu nog in voorbereiding is.”

 

Formule E-Team
Partijen uit het Formule E-Team hebben een grote bijdrage geleverd aan het deelrapport Wegvervoer Duurzaam Elektrisch, dat een belangrijke bouwsteen vormt voor de Brandstofvisie. Klerk: “Het is belangrijk dat het actieplan dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld, hierop voortbouwt, zodat we de ambitieuze doelstellingen de komende jaren kunnen behalen.”

Zowel de Duurzame Brandstofvisie als het deelrapport Brandstoftafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch zijn te vinden op www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.

 

Voor meer informatie: www.nederlandelektrisch.nl

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s