Nederlands Openluchtmuseum en Stichting Techniekpromotie worden educatieve partners

IMG_2304Persbericht

Arnhem, donderdag 6 juni 2013

Nederlands Openluchtmuseum en Stichting Techniekpromotie worden educatieve partners

“We laten kinderen met een techniekbril naar geschiedenis kijken”

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en Stichting Techniekpromotie hebben vandaag een overeenkomst getekend om samen op te trekken als educatieve partners voor het basisonderwijs. De ambitie is om de aanwezige kennis op het gebied van wetenschap en techniek te koppelen aan geschiedenis en maatschappijleer zodat het basisonderwijs techniek gemakkelijker aan bod kan laten komen. De samenwerkingsovereenkomst werd in Arnhem getekend door de directeuren van beide organisaties tijdens de landelijke finale van het Techniek Toernooi voor basisschoolkinderen.

IMG_2277Het museum en de stichting werken al geruime tijd samen in het Techniek Toernooi. Met de opdrachten van dit toernooi gaan jaarlijks 10.000 kinderen op de basisschool aan de slag. Door een nauwere en structurele samenwerking aan te gaan en onderwijsmaterialen voor techniek te laten aansluiten bij bestaand lesmateriaal, kunnen meer basisscholen enthousiast worden gemaakt om techniek in reguliere lessen in te bedden. Het Openluchtmuseum biedt educatieprojecten aan waarbij kinderen in de praktijk kunnen ervaren hoe techniek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en hoe techniek verweven is in het dagelijks leven.

Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur Nederlands Openluchtmuseum: “Cultuur, geschiedenis en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Openluchtmuseum gaat over de geschiedenis van het dagelijks leven – van de molenaar, de smid en de stoommachinist – maar ook over de canon van de geschiedenis, met Christiaan Huygens en de molens in de Beemster. Zo zien kinderen hoe technische innovaties ons verder hebben gebracht. Ze kijken met  een techniekbril naar de geschiedenis.”

Jelle de Jong, directeur Stichting Techniekpromotie: “We willen inspelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en ze op jonge leeftijd met techniek in aanraking laten komen. Doordat  lesmaterialen aanhaken bij bestaande geschiedenisthema’s  zoals landbouw, transport en communicatiemiddelen van vroeger en nu, raken kinderen al op de  basisschool vertrouwd  met techniek. En dat kan een inspiratiebron zijn om er ook later mee aan de slag te gaan.”

Het Nederlands Openluchtmuseum en Stichting Techniekpromotie hebben het kader waarbinnen samengewerkt wordt vastgelegd. De concrete invulling wordt nu verder uitgewerkt. Ook beogen beide partners andere partijen enthousiast te maken om als educatieve partner deel te nemen en zo het landelijk technieknetwerk uit te breiden.

Over Stichting Techniekpromotie

Stichting Techniekpromotie maakt zich sterk om in de belevingswereld van alle kinderen van 4 t/m 15 jaar aandacht te creëren voor techniek en wetenschap. Via aangesloten regionale partners (TU/e, TU Delft, UTwente, Fontys, Saxion en Summa College)  biedt Stichting Techniekpromotie educatieve activiteiten aan die kinderen helpen een positieve attitude, kennis en talenten voor wetenschap en techniek te ontwikkelen.

 

Een sfeer impressie van het Techniektoernooi vandaag:
IMG_2277 IMG_2306 IMG_2305 IMG_2304 IMG_2303 IMG_2302 IMG_2301 IMG_2300 IMG_2299 IMG_2298 IMG_2297 IMG_2296 IMG_2295 IMG_2294 IMG_2293 IMG_2292 IMG_2291 IMG_2290 IMG_2289 IMG_2288 IMG_2287 IMG_2286 IMG_2285 IMG_2284 IMG_2283 IMG_2282 IMG_2281 IMG_2277 IMG_2276 IMG_2275 IMG_2274 IMG_2273 IMG_2272 IMG_2271 IMG_2270 IMG_2269 IMG_2268 IMG_2267 IMG_2266 IMG_2265 IMG_2264 IMG_2263 IMG_2262 IMG_2261 IMG_2260 IMG_2259 IMG_2258 IMG_2257 IMG_2256 IMG_2314 IMG_2313 IMG_2312

 

 

2 thoughts on “Nederlands Openluchtmuseum en Stichting Techniekpromotie worden educatieve partners

  1. Reblogged this on Active Science and commented:
    Echt een klasse initatief, Maarten!!! Mooi dat techniek en technogie niet alleen beschouwd wordt als een methode om innovaties te faciliteren, maar veel meer als een essentiele menselijke activiteit, die nodig is voor de ontwikkeling van gehele samenlevingen.

  2. Pingback: I believe in Feedback! | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s