Proef moet vrije keuze energieleverancier mogelijk maken op publieke laadpalen elektrische auto’s

laadpaalPERSBERICHT

Stichting e-laad wil het op korte termijn mogelijk maken voor elektrische auto’s om stroom te laden van de energieleverancier naar keuze. Zo kunnen consumenten hun eigen energieleverancier kiezen en meenemen bij een laadbeurt aan een publieke laadpaal. Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Een pilot-project met netbeheerder Enexis moet duidelijk maken hoe op korte termijn switchen aan de paal mogelijk wordt op alle publieke oplaadpunten.  

Stichting e-laad beheert zo’n 2.500 publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s in heel Nederland. Deze laadpunten worden voorzien van groene stroom van Delta (zakelijk). De consument kan wel de serviceprovider kiezen die toegang tot de laadpunten en de afrekening voor gebruik verzorgt, maar nog niet de stroomleverancier. Stichting e-laad wil het mogelijk maken dat consumenten deze keuze wel krijgen en begint daarom in Noord-Brabant een proef samen met netbeheerder Enexis.

Dit ‘switchen aan de paal’ heeft een aantal voordelen. De e-rijder kan zijn eigen energieleverancier meenemen bij gebruik van publieke laadpunten. Heeft deze bijvoorbeeld bewust gekozen voor stroom uit windenergie dan kan de elektrische auto voortaan rijden op windstroom. Op het moment dat hij of zij de auto oplaadt op een publiek laadpunt, wordt bijgehouden hoeveel stroom geladen wordt en wordt dit verrekend. Of misschien is de e-rijder wel lid geworden van een lokale duurzame energiemaatschappij met veel zonnecellen op de daken. Dan kan bij ‘switchen aan de paal’ de auto rijden op de lokaal opgewekte zonnestroom. Voor alle duidelijkheid: net als bij groene stroom thuis betreft het hier een administratieve verwerking, de stroom komt van het net. Fysiek verandert er dus niets bij switchen aan de paal, administratief en organisatorisch wel.

 

Switchen aan de paal  biedt de markt bovendien de maximale ruimte. Zowel grote energieleveranciers als kleinere partijen krijgen de mogelijkheid om energie te leveren aan elektrische auto’s. Het biedt nieuwe toetreders de kans om met eigen (duurzame) proposities te komen. Lokale duurzame initiatieven kunnen zo hun stroom geoormerkt leveren aan de eindgebruiker niet alleen bij  hem thuis maar ook via het publieke laadpunt aan de elektrische auto.

Pilot

Stichting e-laad wil switchen aan de paal mogelijk maken op al haar publieke laadpalen. Daarvoor wordt samen met netbeheerder Enexis een pilot gestart om de eerste ervaring op te doen. Het is de intentie om de pilot te doen met alle bestaande (en evt. toekomstige) publieke laadpalen van stichting e-laad in de provincie Noord-Brabant (213 al geplaatst en er zitten er nog 71 in de planning). Enexis en stichting e-laad willen de proef na de zomer starten en eind van dit jaar evalueren. Daarna wordt bij voldoende positieve resultaten het switchen aan de paal uitgerold over alle publieke laadpunten van stichting e-laad. Stichting e-laad wil dit voor het einde van 2014 gerealiseerd hebben.

Oproep

Voor een succesvolle proef hebben stichting e-laad en Enexis de medewerking nodig van ten minste enkele serviceproviders en energieleveranciers. Samen met Enexis en e-laad maken zij het voor de e-rijder mogelijk om, tijdens de proef op de Brabantse publieke laadpunten, te kiezen uit verschillende energieleveranciers. Stichting e-laad roept deze en andere partijen die een rol kunnen spelen bij de introductie van switchen aan de paal, op om mee te doen. Directeur Onoph Caron: “Deze innovatie kunnen wij niet alleen. Wij vragen andere partijen om ons te helpen. Met switchen aan de paal geven we de consument de maximale keuzevrijheid en bieden we de markt alle ruimte. Zo krijgen duurzame initiatieven de kans om niet alleen onze huizen van groene stroom te voorzien maar ook onze elektrische auto’s op zon of wind te laten rijden.”

Europa

De vrije keuze van energieleverancier voor e-rijders past ook in het beleid van de Europese Commissie. Deze publiceerde onlangs een proposal EU-directive ‘Clean Fuel Strategy’ met daarin de nodige aandacht voor de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Artikel 4, lid 8 van het voorstel gaat over de vrije keuze voor de consument. Zie: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/clean-fuel-strategy_en.htm

Over stichting e-laad 

Stichting e-laad is een initiatief van de samenwerkende netwerkbeheerders. Samen bereiden zij het elektriciteitsnetwerk voor op de grootschalige introductie van elektrisch rijden. Om ervaring op te doen met de gevolgen voor het netwerk en om het elektrisch rijden mogelijk te maken, plaatst* de stichting e-laad publieke oplaadpunten in heel Nederland. De stichting plaatste ondertussen al bijna 2.500 publieke oplaadpunten in 284 gemeenten.

* Momenteel is een aanvraagstop van kracht. Zie: http://www.e-laad.nl/submenunieuws/372-hoe-gaat-het-verder-met-stichting-e-laad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s