Op advies van de auto


bannerishDe auto is slimmer dan ooit: er zitten meer computers in dan de NASA gebruikte om een mens op de maan te krijgen. Die computers nemen steeds meer taken over van de bestuurder. Het rapport “Op advies van de auto” van het Rathenau Instituut en de TU Eindhoven brengt de mogelijkheden van rijgedragbeïnvloedende technologie in kaart. Deze ontwikkeling roept veel vragen op over onder meer aansprakelijkheid, veiligheid en keuzevrijheid. De overheid moet daar oog voor hebben, en de discussie over de consequenties van deze innovatie aangaan.

Slimme sleutels die de snelheid van jonge bestuurders beperken, remmen die uit zichzelf een botsing voorkomen, of systemen die monitoren of een bestuurder slaperig wordt.  Auto’s worden in toenemende mate voorzien van dergelijk vernuft.  De auto kan zelfs als sociaal geweten fungeren en aanzetten tot duurzamer rijden met systemen die motiveren om brandstofgebruik en snelheid op elkaar af te stemmen.  En met technologie als het alcoholslot kunnen ze zelfs verkeersregels gaan handhaven zonder tussenkomst van de politie.

Hoe ingrijpend moet de invloed van technologie op automobilisten zijn, is de vraag die onderzoekers van het Rathenau Instituut en de TU Eindhoven  aan de orde stellen.  Dat er bezwaren verbonden kunnen zijn aan techniek die de vrijheid van menselijk handelen inperkt in verkeerssituaties is bijna vanzelfspr

RTEmagicC_Kaft_Op_advies_van_de_auto_200ekend. Maar is er tegelijkertijd niet ook een verplichting om het stuur over te dragen als technologie de auto in staat stelt om zelfstandig veiliger te rijden dan de bestuurder kan?

De context, betogen de schrijvers van het rapport, moet leidend zijn. Er moet worden afgewogen welke situaties een dwingend technologisch ingrijpen rechtvaardigen en welke niet.  Zo kan in een woonwijk met spelende kinderen de technologie in de auto een bestuurder meer vrijheden afnemen dan op een lege snelweg.  Niet alleen de belangen van de bestuurder en zijn acceptatie van de technologie maar ook de risico’s voor de medeweggebruiker moeten centraal staan in discussie hierover.

Publicatie
Timmer, J., J. Smids, L. Kool, A. Spahn & R. van Est (2013) Op advies van de auto; Persuasieve technologie en de toekomst van het verkeerssysteem. Den Haag: Rathenau Instituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Antoinette Thijssen, hoofd Communicatie  (e-mail a.thijssen(at)rathenau.nl ;  tel. 070 342 15 42 of  06 57 53 75 02).

Bron: Rathenau Institute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s