TU/e eerste campus met duurzame laadpalen

A-U8Kn5CMAA654d.jpg-largePersbericht TU Eindhoven, 17 december 2012

De TU Eindhoven neemt vandaag duurzame laadpalen in gebruik waar elektrische rijders hun auto kunnen opladen. Bijzonder hieraan is dat de energie die verbruikt wordt bij de laadpalen, via zonne-energie wordt teruggegeven aan het net. De TU/e is daarmee de eerste Nederlandse campus met duurzame laadpalen.

De duurzame laadpalen zijn geplaatst bij het Auditorium en het Multimediapaviljoen. Een derde paal staat gepland bij Elixer, het beoogde biofuel-tankstation bij WTB Automotive. Het verbruik van de laadstations wordt gecompenseerd met zonne-energie dankzij zonnepanelen op het dak van het Multimediapaviljoen. Deze zonne-energie (PV-)installatie van 65 m2 compenseert  op jaarbasis de laadenergie bij gemiddeld gebruik van de palen. Een gemiddelde elektrische auto verbruikt ongeveer 1 kWh per 7 kilometer. E-rijders betalen per kWh ongeveer 24 eurocent, ongeveer hetzelfde tarief als  je als consument thuis voor je elektriciteit betaalt.

Kerstman moet 'even opladen''op TUe campus foto Angeline SwinkelsLaadstatus checken op presentatieschermen
Elke laadpaal is aangesloten op een Energy Overview Tool die aangeeft hoeveel energie er is opgewekt en geleverd. Gebruikers van de laadpalen kunnen op diverse presentatieschermen in TU/e-gebouwen zien dat hun auto geladen wordt. De duurzame laadpalen,  PV-installatie en de Energy Overview Tool zijn geleverd door Cohere Energy  Solutions, een start-up bedrijf van de TU/e en hun partner EV-Box.

Aantal elektrische auto’s neemt toe
Het aantal elektrische auto’s van medewerkers en bezoekers is groeiende en ook studenten zullen meer elektrisch gaan rijden. Diverse vaste leveranciers van de TU/e rijden al elektrisch. De verwachting voor 2020 is dat er tussen de 200 en 300 elektrische voertuigen op de TU/e-campus rijden. De vraag naar oplaadfaciliteiten zal toenemen. De verkoop van elektrische auto’s in Nederland verdubbelt nu in een jaar.

Dr. Rick Harwig, director Energy  TU/e en voormalig CTO van Philips: “Een schone toekomst ligt in het elektrisch rijden met lokaal opgewekte, duurzame energie. Op onze universiteit werken wij eraan om dit goedkoper en efficiënter te maken. Op dit moment is het aantal elektrisch rijders nog beperkt; vooralsnog kunnen medewerkers, studenten en bezoekers gebruikmaken van de duurzame laadpalen. Maar, onze samenleving bevindt zich in een transitie naar elektrisch rijden op 100% duurzame energie. Er zullen steeds meer e-rijders op de weg komen. De duurzame laadpalen op de campus zijn een voorbeeld van waar we op de universiteit aan werken en waar we als samenleving naartoe groeien.”

A-U9PekCQAAOCpM.jpg-largeDe TU/e en elektrisch rijden
De TU/e omarmde het elektrisch rijden in 2009 toen gestart werd met de ombouw van de elektrische VW  Lupo. Een jaar later verscheen University Racing Eindhoven, het studentenraceteam van de TU/e, met de eerste elektrische Formula raceauto van de Benelux. Datzelfde jaar had de TU/e als eerste technische universiteit in Nederland een oplaadpaal voor elektrische voertuigen. De duurzame laadpalen die vandaag  in gebruik zijn genomen, zijn de volgende in deze reeks. In de bouwplannen voor TU/e 2020 waarin de campus wordt ontwikkeld tot TU/e Science Park worden alle gebouwen c.q. parkeerfaciliteiten op de campus voorzien van laadpalen.

TU/e als living lab
De TU/e-campus is een open innovatie gebied waar innovaties die plaatsvinden op de universiteit worden gekoppeld aan de high-tech bedrijven die ze op de markt kunnen brengen. De campus ontwikkelt zich tot een living lab, waar innovaties op het gebied van Energy, Smart Mobility en Health in praktijk worden gebracht zodat we zien hoe we wonen, werken en leven in de nabije toekomst en welke rol technologie daarin speelt.

Harwig: “De universiteit moet middenin de maatschappij staan en vooral ook zichzélf innoveren en heruitvinden. Het is het eenvoudige verhaal van de bakker die zijn eigen producten ook proeft; daar leer je ontzettend veel van. Ik vind de ingebruikname van de duurzame laadpalen een originele proef en een wezenlijk onderdeel van het ‘living lab’ dat de TU/e wil zijn. Het is méér dan zomaar een gebaar”.

Over de Technische Universiteit Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit, met een sterke internationale oriëntatie. De universiteit is in 1956 opgericht, en telt zo’n 7200 studenten en 3000 medewerkers. De TU/e richt extra aandacht op maatschappelijke uitdagingen op gebied van Energy, Health, Smart Mobility.

Energy
Binnen de Strategic Area Energy werken ruim 300 onderzoekers van 27 onderzoeksgroepen aan nieuwe schone energiebronnen en het verbeteren van vervuilende energiebronnen. De focusgebieden zijn Future Fuels, Energy Conversion, Built Environment en Fusion Energy. De universiteit werkt op dit thema ook in het Europese samenwerkingsverband KIC InnoEnergy. Voorbeelden van recente ontwikkelingen aan de TU/e zijn tailormade bio-fuels voor een schonere verbranding, glas dat energie opbrengt en efficiënte polymere zonnecellen.
www.tue.nl/energy

Smart Mobility
In de Strategic Area Smart Mobility werken ongeveer 230 onderzoekers van tientallen TU/e-onderzoeksgroepen aan schone, efficiënte en slimme voertuigtechnologie, logistieke systemen en verkeerssystemen. Doelen zijn onder meer het minimaliseren van uitstoot, files en ongevallen. Voorbeelden van recente ontwikkelingen aan de TU/e zijn intelligente auto’s die met elkaar communiceren en zo files voorkomen, lichtere accu’s voor elektrische auto’s, zuinigere en schonere dieselmotoren, en optimale planningsmodellen voor goederenvervoer.
www.tue.nl/smartmobility

Noot voor de redactie

Plattegrond met aanduiding laadpalen: http://www.tue.nl/en/university/about-the-university/accessibility-tue-campus/map-of-the-tue-campus/

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichter Marjon Wolters op tel. 06-11 34 38 52.

Ook kunt u contact opnemen met: Jacqueline Kroes, projectleider duurzame laadpalen tel. 040-247 4059

Bezoekadres: Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven

Voor navigatie op TU/e-campus (nieuw) zie ook tu/e navigation in Appstore of Playstore

2 thoughts on “TU/e eerste campus met duurzame laadpalen

  1. Pingback: Primeur voor TU/e met duurzame laadpalen « Steinbuch

  2. Pingback: De week van 28 jan t/m 1 feb 2013 | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s