Elektrische auto moet nog een tijd flink verwend worden

653907De elektrische autorijder is de afgelopen jaren fors in de watten gelegd. En dat is maar goed ook. Dankzij belangrijke investeringen van de overheid, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven is de elektrische auto niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De EV is here to stay. Maar geen enkele reden om nu genoegzaam achterover te leunen. Of, zoals enkele partijen nu bepleiten, de stimulering van het elektrisch vervoer drastisch te beknotten. Dat zou ons tien jaar terug in de tijd zetten.

De toekomst van de wereldwijde mobiliteit is voor een belangrijk deel elektrisch, of je dat nou leuk vindt of niet. Fossiele brandstoffen zijn eindig en zorgen voor ongewenste klimaat- en luchtkwaliteitseffecten. Elektrisch rijden is de schoonste, stilste en zuinigste techniek en biedt de beste toekomstperspectieven om grootschalig te kunnen inzetten.

Daarom hebben alle belanghebbenden – de rijksoverheid, importeurs, dealers, milieuorganisaties, gemeenten en belangengroepen – verenigd in het Formule E – Team, gezegd dat er over 5 jaar 200.000 elektrische voertuigen moeten zijn in Nederland, en 1 miljoen in 2025. Dat is inmiddels ook kabinetsbeleid. Bij de behandeling van de begroting van EZ voor 2014 heeft minister Kamp dat in de Kamer nogmaals bevestigd. Ook staat het in het Nationale Energieakkoord en in een gezamenlijke visie van tientallen partijen, die een dezer dagen aan de Kamer zal worden aangeboden.

IMG_6370Er rijden nu ruim 42.000 stekkerauto’s op de Nederlandse wegen, een vervijfvoudiging in een paar jaar tijd. Overigens zijn het voor een groot deel plug-in hybrides auto’s die terug kunnen vallen op een benzinemotor. Volledig elektrische auto’s zijn nog schaars en worden bestuurd door een kleine maar belangrijke groep pioniers. Die voorlopig genoegen nemen met een beperkte actieradius, beperkte laadmogelijkheden, en niet onbelangrijk, veel hebben uit te leggen op verjaardagsfeestjes. Je moet op dit moment lef hebben om de stap naar elektrisch te zetten. Dan is het terecht dat de fiscus je nog helpt. Zo kan je nu een elektrische auto privé kunt leasen voor minder maandelijkse kosten dan een vergelijkbare benzineauto. Zo is het lachen bij de laadpaal.

Deze week zijn de fiscale voordelen voor elektrische auto’s onder vuur genomen. Onder andere VVD-Kamerlid Nepperus zet het beeld neer dat de elektrische auto wordt gepamperd op kosten van de gewone leaserijder. Dat klinkt lekker, maar klopt niet. Het overgrote deel van de fiscale voordelen voor schone auto’s komt nog steeds ten goede aan zuinige benzine- en dieselauto’s, voor de ‘’gewone’’ leaserijder dus. In 2013 was 5% van de nieuwe leaseautos elektrisch tegenover 45% schone diesel- en benzine autos. En de veel genoemde stapeling van fiscale maatregelen, zoals die in het verleden plaats heeft gevonden, is inmiddels fors teruggebracht. Het klopt wel dat plug-in rijders nog te weinig op stroom rijden en teveel op benzine. Daarom worden er nu dankzij een convenant met onder andere de leasemaatschappijen meer elektrische kilometers gereden in plug-ins. En we hebben altijd nog de mogelijkheid om eisen aan het gebruik te stellen, om in aanmerking te komen voor een lagere bijtelling.

kabelNet nu de elektrische auto aan het doorbreken is, dreigt de stekker uit de stimulering getrokken te worden. Dat levert op de korte termijn onze schatkist of onze portemonnee een beetje geld op. Maar op langere termijn missen we de boot. De Nederlandse economie kan een enorme impuls krijgen dankzij elektrisch rijden. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector is in korte tijd vervijfvoudigd, maakte RVO.nl onlangs bekend.

Maatschappelijke verandering kost tijd, geld en moeite. Juist ook de veranderingen in ons aller mobiliteitsgedrag. In de wereld van heilige koeien en melkkoeien is het moeilijk om echte doorbraken te creëren. Het slechtste wat je dan kan doen, is een wispelturig fiscaal beleid. Zolang de elektrische auto nog niet uit de luiers is, is een consistente fiscale ondersteuning richting elektrisch rijden essentieel. Alle partijen dienen hun afspraken na te komen, dus ook de rijksoverheid! We doen dat om de klimaatverandering binnen de perken te houden en frissere lucht te kunnen inademen in onze steden. En daar hebben we allemaal wat aan.

 

Bert Klerk

Voorzitter Formule E – Team

——

Gepubliceerd 31 oktober: als ingezonden brief in de Volkskrank en verstuurd aan de Tweede Kamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s