Jongere wil auto wel delen en dat is winst

Elektrische auto’s lenen zich goed voor autodelen

Autodelen is een systeem waarbij een aantal auto’s op verschillende plaatsen ter beschikking wordt gesteld van de leden van de organisatie. Deze dienst wordt momenteel commercieel aangeboden door bedrijven als Greenwheels en KAV Connectcar, maar ook via lokale burgerinitiatieven. Autodelen is sterk in opkomst. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer schat het aantal deelauto’s nu op 2649, wat een groei van 26 procent betekent ten opzichte van 2011. Er lijkt dus sprake van een stroomversnelling. Hier staan de getallen.

Autodelen heeft veel voordelen boven het huidige systeem van eigen autobezit. Ten eerste kan autodelen bijdragen aan duurzaamheid. Met minder auto’s zijn minder parkeerplekken nodig en wordt minder materiaal en energie gebruikt voor de productie van auto’s. Autodelen maakt dat mensen ook flexibeler worden in hun dagelijkse mobiliteit. Ten slotte maakt autodelen het autogebruik betaalbaar voor mensen die incidenteel een auto willen gebruiken, zoals studenten, stedelingen, treinreizigers en toeristen.

Zelfversterkend
De toekomst van autodelen is echter ongewis. Op dit moment is autodelen vooral aantrekkelijk voor specifieke groepen, en dan met name voor mensen die in steden wonen met een hoge parkeerdruk. Toch zou autodelen een hoge vlucht kunnen nemen, omdat het systeem steeds aantrekkelijker wordt voor nieuwe gebruikers naarmate er meer bestaande gebruikers zijn. Dit fenomeen van ‘toenemende meeropbrengsten’, dat we nog kennen van de fax en nu van Facebook, zorgt ervoor dat het diffusieproces van autodelen een zelfversterkend proces is. Zo zullen de kosten per rit omlaag kunnen als er meer gebruikers zijn. Ook neemt de beschikbaarheid van auto’s toe met meer gebruikers. En autodelen profiteert van mond-tot-mondreclame en de toenemende zichtbaarheid van deelauto’s op de weg. Dat alles zal de verspreiding van deelauto’s doen versnellen.

Andere voordelen van autodelen zijn de lage instapkosten. Anders dan bij andere innovaties, hoeft de consument niets aan te schaffen of aan te leren. Een rijbewijs en toegang tot internet zijn voldoende. Ten slotte kunnen subsidies op elektrische auto’s het autodelen verder gaan stimuleren.

Elektrische auto’s
Elektrische auto’s lenen zich heel goed voor autodelen omdat de ritten doorgaans kort zijn. Daarmee is het beperkte bereik geen nadeel meer. En bij een lange rit kan men bij autodelen altijd nog voor een benzineauto kiezen. Ook hebben deelauto’s vaak een vaste parkeerplaats, wat dus de mogelijkheid biedt om de elektrische auto’s op te laden bij een vast oplaadpunt.

Wat kan autodelen nog stoppen? Sociologen benadrukken dat mensen sterk hechten aan het eigen autobezit. De eigen auto druk immers status en identiteit uit. Zullen mensen deze gevoelens willen opgeven?

De behoefte om de eigen identiteit uit te drukken via consumptie zal niet verdwijnen, maar de producten die men hiervoor gebruikt kunnen wel veranderen. De jongere generatie geeft meer om kleding of mobiele telefoon. Daarnaast kan men met autodelen ook een identiteit uitdrukken door zich aan te sluiten bij een bepaald type autodelen-organisatie. En autodelen kan altijd nog gecombineerd worden met eigen autobezit, zoals de oldtimer die je gebruikt op zomerse dagen. Conclusie: autodelen heeft de toekomst!

Een meer uitgebreid artikel van Koen Frenken is hier te vinden. Kijk ook op de site van KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Bron: Prof. Koen Frenken, hoogleraar Economie van Innovatie en Technologische Ontwikkeling aan de TU Eindhoven, Trouw.nl. Luister ook hier op BNR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s