Collegegeld Techniek Opleidingen 0€!

Een paar weken geleden hebben we hier op de TU/e bezoek gehad van staatssecretaris Halbe Zijlstra, ik heb hem alle mooie medische robotica, voetballende robots en automotive onderzoek laten zien. Aan het eind heb ik mijn zorg geuit over de aanstaande afschaffing van de masterstudiefinanciering en mijn betoog voor gedifferentieerde masterstufi. Ik heb gezegd dat mijn grootste zorg is dat we hier Angelsaksische (USA/UK) toestanden krijgen, maw BSc gaan massaal werken en masters is voor een elite. Ik heb natuurlijk de Stichting Techniekpromotie genoemd om instroom te verhogen, maar dat er dus aan de uitstroom ook moet worden gewerkt. Ik heb aangegeven dat de Topgebieden aanpak van dit kabinet een mooi en goed voorbeeld is van gedifferentieerd beleid, en dat dat ook zo zou moeten voor wat betreft de masterstudiefinanciering.
Het antwoord van Zijlstra: gedifferentieerde masterstufi is niet bespreekbaar. Op mijn vraag of er wel gedacht kan worden over gedifferentieerd collegegeld antwoorde hij positief.

Er beginnen ongeveer 4000 studenten aan het eerste jaar van hun master bij de 3TU. Als ze allemaal uitwonend zouden zijn kost dat de overheid aan masterstudiefinanciering 8000*12*266=26 M€/jaar. Neem 24 M€/jaar. Dus voor de eerste en tweede jaars technische masterstudenten. De besparing is dus voor het ministerie 24 M€/jaar. De extra bezuiniging tov een eenjarige master is dus 12 M€/jaar. Een argument van Zijlstra cs. is dat de technische studies duur zijn. Maar dat wordt ruimschoots terugverdiend door de winstbelasting van de industrie die deze ingenieurs hard nodig heeft, en bovendien, wat moet een student hiermee. Op zijn knietjes vallen en monddood dankbaar zijn?

Mijn suggestie is om de extra bezuiniging voor masterstudenten aan 3TU terug te geven aan de techniek door het collegegeld te verlagen tot 0 € voor de masters op de 3TUs, dat kost ongeveer evenveel. Bovendien ondersteunt dit het gedifferentieerde beleid van EL&I (topgebieden): per studierichting beleid maken!

7 thoughts on “Collegegeld Techniek Opleidingen 0€!

  1. Pingback: twitterdiscussie met anne-wil lucas « steinbuch

  2. “Ander alternatief is dat we het collegegeld verlagen naar 500€/jaar”

    Als ik me niet vergis mag het instellingscollegegeld niet lager zijn dan het wettelijk collegegeld; met andere woorden, het collegegeld mag niet lager zijn dan 1713 euro (bedrag van 2011/2012).

  3. Pingback: het sociale leenstelsel « steinbuch

  4. Pingback: Techniekpromotie of gratis techniek studeren? « steinbuch

  5. Pingback: Gratis studeren aan 3TU! | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s