De ingenieur van de toekomst is een vrouw!

vrouwelijkeirdit is een blogpost in wording over de eisen aan de ingenieur van de toekomst, voorlopig verzamel ik links etc, als je wat wilt aanvullen: m.steinbuch@tue.nl.

Bèta-profiel niet monodisciplinair (Nieuw soort beta vereist)

Jeroen van der Veer gaf de target aan voor de HO-uitstroom die in het Masterplan Beta-Techniek nu door alle topsectoren is omarmd: 40 procent van de studenten moet een bèta-technisch profiel gaan krijgen. Dat profiel moet echter niet te beperkt, monodisciplinair worden gezien, zo onderstreept het Masterplan. “De uitdagingen voor de topsectoren vragen om combinatie en integratie van kennis en technologieën van verschillende disciplines. Niet alleen binnen het bèta-domein, maar ook tussen bèta- en gammadisciplines. De Innovatiecontracten bevatten vele voorbeelden van intersectorale thema’s en samenwerking op de raakvlakken. Dat vraagt om andere kennis en competenties van (toekomstige) werknemers, zoals: kunnen samenwerken met andere disciplines, interdisciplinair onderzoek uitvoeren, integreren van verschillende soorten kennis en ervaring, maar ook nieuwsgierigheid en explorerend vermogen. Die behoefte aan breder georiënteerde mensen heeft zijn weerslag op de vraag aan onderwijsinstellingen: breng meer interdisciplinariteit in de curricula. Maar de behoefte aan mensen die kennis kunnen combineren en integreren moet ook zichtbaar worden in de beeldvorming over beroepen en allerlei ondersteunende activiteiten om leerlingen en studenten te interesseren in en voor te bereiden op een bèta-technologische loopbaan.”

James Duderstadt  zegt er dit over: “Powerful forces, including demographics, globalization, and rapidly evolving technologies are driving profound changes in the role of engineering in society. The changing workforce and technology needs of a global knowledge economy are dramatically changing the nature of engineering practice, demanding far broader skills than simply the mastery of scientific and technological disciplines.” , uit: Engineering for a Changing World; a Roadmap to the Future of Engineering Practice, Research and EducationMichigan, The Milennium Project, The University of Michigan, 2008.

The future of work is already here gaat over de bewustwording dat we op een andere manier gaan werken: meer zelfbewust van onze professionaliteit, en meer inzetbaar op samenwerken. In hetzelfde kader is deze interessant over de Society 3.0.

Het beta-mentality document van Platform Beta-Techniek was onder meer aanleiding om voor de TU/e het nieuwe Bachelor College op te zetten.

De toekomst van de Nederlandse ingenieur. Den Haag, KIVI NIRIA (2011)

De Ingenieur van de Toekomst; verzamelde beelden. Den Haag, KIVI NIRIA (2009)

King, Robert (2008) Engineers for the Future. Adressing the supply and quality of Australian engineering graduates for the 21st century. Epping, Australian Council of Engineers

National Academy of Engineering (2008) Grand challenges for engieering.Washinhton, National Academy of Engineering

Vest, Charles M. (2006) Educating Engineers for 2020 and Beyond. The Bridge, Volume 36, Number 2

 McClure, George (2005) Engineers as Commodities. IEEE-USA Today’s Engineering, October

Johnson, Vern (2006) Engineers May Be Treated as Commodities …. But So Are MD’s. IEEE-USA Today’s Engineering, January

Brow, Susan Ipri (2011) Rebranding Engineering. Mechanical Engineering Magazine, December

Williams, Rosalind (2002) Retooling, a Hirsorian Confronts Technological Change. Boston, MIT Press

Williams, Rosalind (2010) How Engineers Can Save the World or, redefining engineering for the future, some lessons from MIT (powerpointpresentatie bij de opening van het academisch jaar op 6 september 2010 bij de Technische Universiteit Eindhoven)

10 thoughts on “De ingenieur van de toekomst is een vrouw!

 1. Leuke titel, maar ik vind daarover niets terug in het stuk. Wat is het idee? Zijn vrouwen beter in de genoemde competenties (kunnen samenwerken met andere disciplines, nieuwsgierigheid, explorerend vermogen)? Of is er meer kans dat ze een studie kiezen waar die competenties gevraagd worden?

  • goede vragen, het eerste is zeker de bedoeling van de titel: dus de vereiste eigenschappen zijn over het algemeen bij vrouwen sneller te ontwikkelen. Het tweede geeft eigenlijk aan dat we de profilering EN inhoud van ons beta-techniek onderwijs dus moeten aanpassen. Zodat het op natuurlijke wijze niet alleen de concrete-beta’s aantrekt, maar ook de andere soorten bèta’s. Dit is de achterliggende gedachte van het nieuwe TU/e bachelor college. Bovendien: als we beta-techniek willen verdubbelen, dus naar 40%, dan hebben de die andere 50% nodig! Zie ook het gender boekje van Esther Mollema: 50% meer talent!

 2. Maarten, in reactie op de vraag over de gender issues: Ook nieuwe Nederlanders zijn sterk ondervertegenwoordigd in het beta onderwijs. Ik ben er van overtuigd dat we actief de boer op moeten om slimme jongens en meisjes met een turkse of marokkaanse achtergrond kennis te laten maken met wetenschap en techniek, en ze te wijzen op de kansen die hier liggen. Als ik een van mijn hobby-horses mag berijden…

 3. Bij de meisjes en vrouwen zit nog een aanzienlijk onbenut potentieel voor techniek: zo kiest slechts een klein percentage van de meisjes met een natuurprofiel in het voortgezet onderwijs voor een bèta/technische vervolgopleiding, en van de vrouwen met zo’n opleiding stroomt slechts een deel door naar de direct aanpalende arbeidsmarktsectoren Techniek en Industrie (het zou interessant zijn te onderzoeken waar het andere deel van deze vrouwen dan gaat werken). Verder zeggen met name vrouwelijke afgestudeerden bèta/techniek in de Gender Radar-onderzoeken van VHTO (2003 en 2010) dat zij in hun opleiding aandacht voor persoonlijke professionele competenties, zoals werken in een (multidisciplinair) team, presenteren, communiceren, hebben gemist. Dit geeft aan dat vooral vrouwen deze competenties belangrijk vinden voor het goed uitoefenen van hun (technische) functie. Mannen geven juist vaker aan dat ze meer technische diepgang hadden gewild. Dus inderdaad: de arbeidsmarkt zou zich bewuster kunnen richten op vrouwelijk potentieel (en zou vrouwen dan wel voor hen aantrekkelijke loopbanen moeten aanbieden). Daarnaast zouden de opleidingen meer aandacht moeten besteden aan die persoonlijke professionele competenties: niet alleen vraagt de arbeismarkt erom maar het maakt de opleidingen ook aantrekkelijker voor vrouwen.
  Dit en meer staat in de ‘Trendanalyse gender in het bèta/technisch hoger onderwijs’, dat VHTO in het najaar van 2011 heeft gepubliceerd. Zie http://www.vhto.nl > Nieuws > Publicaties VHTO (klik op de cover voor de online versie).

 4. Pingback: De 6 centrale waarden van generatie Einstein « steinbuch

 5. Pingback: Stem mee over de ingenieur van nu en morgen! « steinbuch

 6. Pingback: Challenges in modern engineering education « steinbuch

 7. Pingback: Een jaar bloggen « Steinbuch

 8. Pingback: Inspiring the next generation of female engineers | Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s