Previous Post

martijnvancalmthout

Beleidmakend Nederland heeft met zichzelf afgesproken dat we binnen tien jaar tot de top-5 van de kennislanden willen horen. Of liever nog top-3 binnen Europa. Klinkt goed, en inspirerend. Nuttig, misschien wel.

Maar, nu we toch pijnlijke vragen aan het stellen zijn: hebben we werkelijk iets te zoeken aan die top?

Zoiets vergt natuurlijk meteen weer een dik rapport, en die liggen er ook. Meerdere zelfs. Van de EU. Van het World Economic Forum. Van de Kennis en Innovatie Agenda, kortweg KIA, de brede coalitie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. Maar de journalistiek ontslaat me goddank van de plicht om volledig te zijn.

Voor de top circuleert steeds ongeveer hetzelfde rijtje namen: Zwitserland, Zweden, Finland, Denemarken. Soms wordt Duitsland genoemd, elders Engeland. En buiten Europa leidt nog altijd de VS de wereld.

Laten we meteen hoog mikken. Zou Nederland een Zwitserland kunnen worden, qua kennisland? De…

View original post 252 more words

2 thoughts on “Previous Post

  1. We hebben een aantal jaren een goede industriepolitiek gehad met de innovatieprogramma’s zoals Point One (oa mechatronica) en HTAS (Automotive). Ook de locale initiatieven zoals het Pieken in de Delta programma hebben goed gewerkt. Het heeft hier in de Brainport regio veel goeds gebracht in termen van consortiumvorming en innovatie in de triple helix. Het is vaak een voorbeeld voor het buitenland hoe we dat hier hebben gedaan. Het is dan ook zeer zorgelijk dat de FES gelden zijn geschrapt. Dat staat gelijk aan een verlies van tenminste 5000 promotieplaatsen. We hebben de topgebieden aanpak er voor terug, dat is op zich goed, er is alleen veel te weinig geld mee gemoeid. In schril contrast tot bv duitsland of oostenrijk, waar ik net ben geweest om dat daar te zien.

  2. In Oostenrijk wordt een behoorlijk budget vanuit 2 ministeries gefocussed in innovatie geïnvesteerd, en in deze tijden wordt het NIET gereduceerd. Ook het onderwijs wordt als key gezien, geen of nauwelijks collegegeld (500€), en studiefinanciering via kinderbijslag aan de ouders, zoals wij dat vroeger ook hadden. Met zoekt lokale ‘ecosystemen’, en stopt daar 2x 5 jaar geld in, typisch 70M€/5jaar voor bv het cluster Mechatronica rondom Linz, waar ik de review deed. De industrie betaalt ook, en dat wordt gematched door de overheid. Lijkt een beetje op onze topgebieden, alleen het consortium is feitelijk verantwoordelijk voor de projecten, en wij gaan hier in NL waarschijnlijk wat te veel micro-management doen op de selectie van de deelprojecten binnen de zg. TKIs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s