Het sociale leenstelsel

Deze blogpost is een living document over het sociale leenstelsel voor studerenden: ik pas het regelmatig aan met nieuwe informatie.  Een aantal pro’s en con’s van het sociale leenstelsel zal ik doorlinken. En ook zal ik praktische informatie geven over de consequenties van de aanstaande afschaffing van de masterstudiefinanciering, en de omzetting daarvan in het sociale leenstelsel. Ik hoop dat het bijdraagt aan de discussie over het onderwerp. De motivatie om dit te doen is vooral mijn zorg dat we straks te weinig mensen opleiden, in het bijzonder voor beta-techniek (en de zorgsector ook trouwens).

Feitelijk gaat de discussie over drie zaken:

  1. het beginsel van het sociale leenstelsel als geheel, dus in plaats van elke vorm van studiefinanciering,
  2. de betaling van collegegeld, nu 1714€/jaar, maar de echte kosten zijn gemiddeld zo’n 10k€/jaar,
  3. de afschaffing van de masterstufi nu, en de vervanging ervan door een leenstelsel.

Voor de algemene discussie (1,2) is om te beginnen het stuk Studiefinanciering of sociaal leenstelsel van april 2010 een mooie samenvatting waar een aantal voordelen worden opgesomd. Het stuk Hoogopgeleide heeft spijt van studieschuld is ook interessant. En die van 2008: Studieschuld: hoe hoger hoe beter. Het CPB heeft ook een aantal zaken uitgerekend, al in 2003.

De recente blogpost het (a)sociale leenstelsel gaat vooral over (3). Het stuk zaterdag 10/3/2012 in het FD ‘Schuld, daar wordt je groot en sterk van, past de student niet’ vat ook eea mooi samen.

Schuld en rente. Het is mij nog niet duidelijk of een studieschuld bij de bank een rol speelt bij het kopen van een woning, het stuk in de Volkskrant van afgelopen januari suggereert van wel, maar de lening lijkt niet bij de BKR te worden ingeschreven. Bovendien, omdat de leningen rentedragend zijn, is de rentelast ook relevant. De precieze informatie over de rente is als volgt: de rente voor 2011 bij DUO bedraagt 1,5 %, de rente voor 2012 bij DUO bedraagt 1,39%. Stel een student heeft een schuld van 10.000 en de terugbetaaltermijn is 20 jaar en we gaan uit van de rente van 2011: 1,5%. In het eerste jaar betaalt de student dan € 500,- + 1,5% van  10.000,- = € 150,-  + € 650,- per jaar = € 54,16 per maand. In het tweede jaar is de schuld uiteraard gedaald. Studenten kunnen een draagkrachtmeting aanvragen als ze, na afstuderen, te weinig inkomsten hebben om te kunnen terugbetalen. De studieschuld  en rente zijn niet aftrekbaar voor de belasting.

Overigens hoor ik dat in Oostenrijk studenten een studiefinanciering krijgen (via hun ouders, zelfde bedrag als in NL ongeveer), en geen collegegeld betalen. Vanwege de bezuinigingen gaan ze het collegegeld nu verhogen naar 500€/jaar. In veel landen van de EU is het collegegeld duidelijk lager dan bij ons, behalve in de UK. Het zou goed zijn van alle landen van Europa het te weten. Een deel staat hier. In Belgie zijn ze bevreesd voor een enorme toeloop vanuit NL.

Vandaag is de actie gestart Wie betaalt de rekening van de landelijke studentenorganisatie ISO. Er staat ook veel waardevolle informatie op de site.

Leerrechten-via-de-achterdeur. In het stuk van ScienceGuide wordt melding gemaakt van het idee van leerrechten of vouchers, zodat de overheid mee kan sturen, wellicht is dit een oplossingsrichting die voor beta-techniek zinvol kan worden ingezet, maar dat moet dat wel snel en in volle omvang worden gedaan, willen we dat nog halen op 1 september! Een quote uit het stuk: “De universitaire masters zullen niet lang hoeven te wachten. Immers, nu al wordt via ‘profilering en differentiatie’ aangedrongen op fikse herschikking van het aanbod. Vanuit de topgebieden wordt bovendien aangedrongen op extra stimulansen voor talent in hun verwante disciplines, ten koste van domeinen als psychologie en andere ‘modieuze vakken’.”

als je extra informatie (of een mening) hebt, stuur me een email op m.steinbuch@tue.nl, of voeg commentaar toe, dan verwerk ik dat.

2 thoughts on “Het sociale leenstelsel

  1. It is actually a great and useful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  2. Pingback: Studeren met een leenstelsel, een idee voor Beta/Techniek. « Steinbuch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s